737-7A: Team Shirt Star Cutout-Basketball

737-7A

  • Colour: Gold
  • Material: Resin
  • Plate Height (mm): 21
  • Plate Width (mm): 74
  • Centre Holder Diameter (mm): 25

(737-7A)

  • Colour: Gold
  • Material: Resin
  • Plate Height (mm): 21
  • Plate Width (mm): 74
  • Centre Holder Diameter (mm): 25
SKU 737-7A
Shipping Height 135.000m
Assembled Height 0.135m